‘Raising a language from stone’ – Aberystwyth

1 November 2016, 7.45 pm
Aberystwyth
Literary Europe Live

 

Vigorous and innovating, experimenting with poetic form in an exploration of the relationship between language, land, culture and society, contemporary Galician poetry has a strong presence on the literary scene of Spain, continuing a centuries-old unbroken line of literary creation in the language of the country.

Two poets, Maria do Cebreiro and Daniel Salgado, featured in a new anthology by Arc Publications, read and discuss their work with their translator, the Irish poet Keith Payne, accompanied by the musician and songwriter Su Garrido Pombo.

Presented by Literature Across Frontiers and Wales International Poetry Festival as part of the Literary Europe Live programme of events on the occasion of the launch of Six Galician Poets by Arc Publications.

Tickets £8, Concessions £6

***

Yn eginol ac yn arloesol, mae gan farddoniaeth gyfoes Galicia bresenoldeb amlwg ar y sîn lenyddol yn Sbaen, gyda beirdd sy’n archwilio’r ffurf er mwyn canfod y berthynas rhwng iaith, tir, diwylliant a chymdeithas.

Bydd dau fardd, Maria do Cebreiro a Daniel Salgado, sydd wedi derbyn sylw mewn detholiad newydd gan gyhoeddiadau Arc, yn trafod eu gwaith gyda’u cyfieithydd, y bardd Gwyddelig Keith Payne, yng nghwmni y cerddor a’r gyfansoddwraig Su Garrido Pombo.

Wedi ei gyflwyno gan Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Gŵyl Farddoniaeth Rhyngwladol Cymru fel rhan o raglen Ewrop Lenyddol Fyw ar achlysur cyhoeddi Six Galician Poets gan Arc Publications.

***

Supported by | Gyda chefnogaeth :

 

Literature Across Frontiers - Literary Europe Live

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

ACW_logo_black_landscape

Supported by the National Lottery through the Arts Council of Wales

WG_Funded_logo

xunta