1 November 2016 — 5 November 2016
Aberystwyth, Bangor, Hull
Literary Europe Live

Evenings of Galician poetry and music.

18 May 2016, 7.30yh
Aberystwyth

Beth yw cyfraniad cylchgronau llenyddol tuag at y sîn lenyddol gyfoes a’r drafodaeth ar ddiwylliant a beirniadaeth rhyngwladol? Ymunwch yn y drafodaeth gydag Anjum Hasan ac Owen Martell.

Load more