O’r Lleol i’r Llwyfan Mwy / Making the Local International

15 April 2016, 8.30pm
Wales
Literary events
Public

Y Drwm – Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales, Heol Penglais Road, Aberystwyth SY23 3BU, United Kingdom

Cyfle i glywed dwy o brif awduron Cymru – Fflur Dafydd a Caryl Lewis – yn trafod sut aethant ati i addasu eu nofelau Y Llyfrgell a Martha, Jac a Sianco ar gyfer cynulleidfaoedd ryngwladol y sgrîn fawr.

Fe enillodd Martha, Jac a Sianco Wobr Atlantis am y Ffilm Naratif Orau yng Ngŵyl Ffilm Rhyngwladol Moodance a Gwobr Ysbryd yr Ŵyl yn yr Ŵyl Ffilmiau Geltaidd. Mae Caryl hefyd wedi bod yn cyfieithu sgriptiau Hinterland / Y Gwyll sydd yn cael ei gynhyrchu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd Y Llyfrgell yn cael ei rhyddhau ym mis Medi felly caiff gynulleidfa’r digwyddiad yma rhagolwg arbennig o’r ffilm. Gyda lleoliad Y Llyfrgell yn gefndir a’r Bardd Cenedlaethol newydd Ifor ap Glyn yn gadeirydd, dyma ddigwyddiad a fydd yn datgelu sut mae llenorion yn addasu eu gwaith i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. 

Digwyddiad dwyieithog gydag offer cyfieithu ar gael.

Fflur Dafydd and fellow author Caryl Lewis speak about adapting their award winning novels Y Llyfrgell and Martha Jac a Sianco, both set in west Wales, for international screen audiences.

Martha, Jac and Sianco won the Atlantis Award for Feature Narrative Film at the Moondance International Film Festival and the Spirit of the Festival award at the Celtic Media Festival. Caryl has also translated scripts for the ground-breaking crime drama Hinterland / Y Gwyll produced in Welsh and English.

Y Llyfrgell (The Library Suicides) is about to go on release this September and audiences at this event will get a sneak preview of what is set to be a box office hit. In the iconic setting of Dafydd’s noir thriller and chaired by the newly appointed National Poet of Wales Ifor ap Glyn, this event will explore how two writers have adapted their work in order to reach new audiences.


A bilingual event with translation available.

(Llun / Photo : Warren Orchard)
Order tickets via Eventbrite:

 

 

Click here to register