Raising a Language from Stone

lit-across-frontiers

1 November 2016 — 5 November 2016
Aberystwyth, Bangor, Hull
Literary Europe Live

 

Vigorous and innovating, experimenting with poetic form in an exploration of the relationship between language, land, culture and society, contemporary Galician poetry has a strong presence on the literary scene of Spain, continuing a centuries-old unbroken line of literary creation in the language of the country.

Two poets, Maria do Cebreiro and Daniel Salgado, featured in a new anthology by Arc Publications, read and discuss their work with their translator, the Irish poet Keith Payne, accompanied by the musician and songwriter Su Garrido Pombo.

Presented by Literature Across Frontiers and Wales International Poetry Festival as part of the Literary Europe Live programme of events on the occasion of the launch of Six Galician Poets by Arc Publications.

Aberystwyth:

Location: Aberystwyth, Aberystwyth Arts Centre, Studio

Date and time: 1 November 2016 at 7.45 pm

Tickets: £8, Concessions £6

 

Bangor:

Location: Mathias Hall, School of Music, Bangor University

Date and time: 2 November 2016 at 6pm

Tickets: Free admission

 

Hull:

Location: Central Library, Albion Street, Hull

Date and time: 5 November 2016 at 4pm

Tickets: Free admission

 

***

Bangor host organiser is Dr Helena Miguélez-Carballeira, Director of the Centre for Galician Studies in Wales (School of Modern Languages and Cultures, Bangor University).

Support in the way of funding for the speakers’ accommodation and subsistence while in Bangor is coming from the Centre for Galician Studies in Wales

***

Yn eginol ac yn arloesol, mae gan farddoniaeth gyfoes Galicia bresenoldeb amlwg ar y sîn lenyddol yn Sbaen, gyda beirdd sy’n archwilio’r ffurf er mwyn canfod y berthynas rhwng iaith, tir, diwylliant a chymdeithas.

Bydd dau fardd, Maria do Cebreiro a Daniel Salgado, sydd wedi derbyn sylw mewn detholiad newydd gan gyhoeddiadau Arc, yn trafod eu gwaith gyda’u cyfieithydd, y bardd Gwyddelig Keith Payne, yng nghwmni y cerddor a’r gyfansoddwraig Su Garrido Pombo.

Wedi ei gyflwyno gan Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Gŵyl Farddoniaeth Rhyngwladol Cymru fel rhan o raglen Ewrop Lenyddol Fyw ar achlysur cyhoeddi Six Galician Poets gan Arc Publications.

***

Supported by | Gyda chefnogaeth :

 

Literature Across Frontiers - Literary Europe Live

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

ACW_logo_black_landscape

Supported by the National Lottery through the Arts Council of Wales

WG_Funded_logo

xunta