OPEN CALL FOR TRANSLATION WORKSHOPS / GALWAD AGORED AR GYFER GWEITHDAI CYFIEITHU

Posted by Nici on 5 July 2024

News

We are pleased to announce an open call today to offer a limited number of workshop places which are part of our ‘Developing Literary Translation in Wales’ programme supported by the Arts Council of Wales and the University of Wales Trinity Saint David.

The programme aims to empower Welsh-speaking writers and literary translators by giving them the opportunity to develop their translation skills in poetry, prose and theatre in the company of some of Wales most exciting writers.

The poetry and prose workshops will take place in Caernarfon on September 21st and 22nd and the theatre workshops on September 28th at Canolfan Yr Egin, Carmarthen in partnership with Theatr Genedlaethol Cymru. The workshops are free to the selected participants and bursaries are available to help with travel and accomodation costs.

Full details of the open calls can be downloaded by following these links

POETRY AND PROSE (English version)

THEATRE (English version)

To apply, complete an online application form by 12th August 2024

Poetry and Prose

Theatre

or email the required documents noted in the call to nici@lit-across-frontiers.org  and post@waleslitexchange.org

 

Rydym yn falch o gyhoeddi galwad agored heddiw i gynnig nifer cyfyngedig o leoedd mewn gweithdai sy’n rhan o’n rhaglen ‘Datblygu Cyfieithu Llenyddol yng Nghymru’ a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Nod y rhaglen yw grymuso sgwennwyr a chyfieithwyr llenyddol drwy roi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ym meysydd barddoniaeth, rhyddiaith a’r theatr yng nghwmni rhai o ysgrifennwyr mwyaf cyffrous Cymru.

Bydd y gweithdai barddoniaeth a rhyddiaith yn cael eu cynnal yng Nghaernarfon a’r gweithdai theatr yng nghanolfan Yr Egin, Caerfyrddin mewn partneriaeth gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’r gweithdai am ddim i’r cyfranogwyr a ddewisir ac mae bwrsariaethau ar gael i helpu gyda chostau teithio a llety.

Gellir lawrlwytho manylion llawn y galwadau agored drwy ddilyn y dolenni hyn

GALWAD AGORED BARDDONIAETH A RHYDDIAITH (Cymraeg)

GALWAD AGORED THEATR (Cymraeg)

I ymgeisio, llenwch ffurflen gais arlein erbyn 12fed Awst 2024

Barddoniaeth a Rhyddiaith

Theatr

neu anfonwch y dogfennau a nodir yn yr alwad drwy e-bost at

nici@lit-across-frontiers.org a post@waleslitexchange.org