Nici Beech

Nici is currently a KESS2 East sponsored PhD student at University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies researching digital and international opportunities for National Eisteddfod of Wales. Prior to embarking on this research project Nici was the Artistic Director at the creative enterprise centre Galeri Caernarfon, and previously worked in the media in Wales for Antena and Cwmni Da as a television producer and director and as a content commissioner at S4C. She is a published poet and writer who enjoys cooking and music in her spare time. Nici is chair of the Caernarfon Food Festival and one of the founders of the Gŵyl Arall Festival and event promoters Noson4a6.

Mae Nici yn fyfyriwr PhD dan nawdd KESS2 Dwyrain yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn ymchwilio cyfleon digidol a rhyngwladol iEisteddfod Genedlaethol Cymru. Cyn cychwyn ar y prosiect ymchwil hwn Nici oedd Cyfarwyddwr Artistig canolfan mentrau creadigol Galeri, Caernarfon a chyn hynny bu’n gweithio yn y cyfryngau yng Nghymru fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu gydag Antena a Cwmni Da ac fel comisiynydd cynnwys yn S4C. Mae hi’n fardd ac yn awdur cyhoeddiedig sydd yn mwynhau coginio a cherddoriaeth yn ei hamser sbâr. Nici yw cadeirydd Gŵyl Fwyd Caernarfon ac yn un o sylfaenwyr Gŵyl Arall a’r hyrwyddwyr digwyddiadau Noson4a6.